Please enable JS

De Geefwet en het Nationaal Theater Fonds voor particulieren

Geefwet *

In 2012 is de Geefwet ingevoerd die het mogelijk maakt dat particulieren culturele instellingen ondersteunen met giften die in mindering gebracht kunnen worden op het belastbaar inkomen en de winst. Hierdoor maakt de Geefwet het voor u mogelijk om op een aantrekkelijke manier het Nationaal Theater Fonds te ondersteunen. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt. Bovendien hebben we een handig rekenmodel voor u ontwikkeld waarmee u snel kunt berekenen wat een gift uiteindelijk netto kost.

De Geefwet voor u als particulier
Indien u een gift doet aan het Nationaal Theater Fonds mag u deze gift opvoeren als aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting. De aftrek wordt zelfs verhoogd met 25% van het bedrag van de gift, tot een maximale verhoging van € 1.250. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk hoe het werkt. Stel u doet een gift van € 1.000 en u valt in het toptarief van 52%. U krijgt dan € 520 terug van de fiscus + de extra aftrek van (in dit voorbeeld) € 130 (52% van € 250**). Tezamen bedraagt uw fiscale teruggave dan € 650. U betaalt dan van de oorspronkelijke gift van € 1.000 slechts € 350 zelf.

Voor particuliere gevers zijn er de volgende fiscale faciliteiten:
Periodieke giften zijn zonder beperking aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er moet dan sprake zijn van een bij schenkingsovereenkomst aangegane verplichting om gedurende tenminste vijf jaar jaarlijks dezelfde gift te doen.
Eenmalige giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting maar met een beperking: giften zijn aftrekbaar als deze meer dan € 60 én meer dan 1% van het verzamelinkomen bedragen tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Voor beide giften geldt wel een verhoging van de aftrek ter grootte van 25% van de gift, met een maximale verhoging van € 1.250.

(In het rekenmodel wordt automatisch rekening gehouden met de maximale extra fiscale aftrek bij particulieren 25% van de gift met een maximum van € 1.250)

* De gift van € 1.000 wordt verhoogd met 25%, oftewel € 250

Bereken zelf uw gift

Uw gift berekenen
Fiscale teruggave 1 0
Extra fiscale teruggave 2 0
Totale fiscale teruggave 0
Teruggave in % 0%
Netto kosten van gift 0

1 uitgaande van periodieke gift waarvoor geen aftrekdrempel en aftrekplafond bestaat.
2 betreft teruggave door extra aftrek onder Geefwet van 25% van gift met maximum van € 1.250