Please enable JS

De Geefwet en het Nationaal Theater Fonds voor bedrijven

Geefwet *

In 2012 is de Geefwet ingevoerd die het mogelijk maakt dat ondernemingen culturele instellingen ondersteunen met giften die in mindering gebracht kunnen worden op het belastbaar inkomen en de winst. Hierdoor maakt de Geefwet het voor u mogelijk om op een aantrekkelijke manier het Nationaal Theater Fonds te ondersteunen. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt. Bovendien hebben we een handig rekenmodel voor u ontwikkeld waarmee u snel kunt berekenen wat een gift uiteindelijk netto kost.

De Geefwet voor u als onderneming
Ook ondernemingen kunnen gebruik maken van de Geefwet. Voor ondernemingen die over de winst vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, zijn giften aftrekbaar tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Ook voor ondernemingen mag de aftrek worden verhoogd, in dit geval zelfs met 50% (!) van het bedrag van de gift, tot een maximale verhoging van € 2.500. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk hoe het werkt. Stel uw bedrijf doet een gift van € 5.000. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% bedraagt de teruggave € 1.250 + de extra aftrek van (in dit voorbeeld) € 625 (25% van € 2.500***). Tezamen bedraagt de fiscale teruggave dan € 1.875. Het bedrijf betaalt dan van de oorspronkelijke gift van € 5.000 slechts € 3.125 zelf. U kunt in bijgaand rekenmodel zelf berekenen wat een schenking aan het Nationaal Theater Fonds u kost.

(In het rekenmodel wordt automatisch rekening gehouden met de maximale extra fiscale aftrek bij ondernemingen 50% van de gift met een maximum van € 2.500).

* De gift van € 1.000 wordt verhoogd met 25%, oftewel 250

** De gift van € 5.000 wordt verhoogd met 50%, oftewel € 2.500

Bereken zelf uw gift

Uw gift berekenen
Fiscale teruggave 1 0
Extra fiscale teruggave 2 0
Totale fiscale teruggave 0
Teruggave in % 0%
Netto kosten van gift 0

1 betreft teruggave door extra aftrek onder Geefwet van 50% van gift met maximum van € 2.500 * Vpb tarief.