NTF Verantwoording 2012 -2013Het gaat goed met het Nationaal Theater Fonds.

Begin december 2012 maakte voorzitter Albert Verlinde in het programma van Eva Jinek de oprichting van het Nationaal Theater Fonds bekend. Deze brede stichting heeft als doel het culturele aanbod in de regio te behouden en te versterken. Door aanvullende financiële garanties te geven aan voorstellingen van gezelschappen en producenten kan professioneel grootschalig toneel- en muziektheateraanbod te zien blijven in schouwburgen en theaterzalen in heel Nederland.

In de weken na de lancering van het Nationaal Theater Fonds stroomden de giften binnen. Er is inmiddels zoveel geld binnen gekomen van grote en kleine gevers dat voor het theaterseizoen 2013-2014 al twee producties tot stand kwamen met steun van het Nationaal Theater Fonds.

Opera Zuid presenteerde een bejubelde uitvoering van de opera ‘Carmen’ en ontving van het Nationaal Theater Fonds 30.000 euro als aanvullende garantiebijdrage. Jeugdtheatergezelschap Maas uit Rotterdam bracht een eigenzinnige versie van het beroemde jeugdboek ‘Alleen op de Wereld’ op de planken en ontving daarvoor een aanvullende bijdrage van het Nationaal Theater Fonds van 20.000 euro. Door het succes hadden zij niet het totaal gereserveerde bedrag van 30.000 euro nodig. Het niet uitgekeerde bedrag kan opnieuw worden gereserveerd voor aanvullende garanties.

Ook komend theaterseizoen reserveert het Nationaal Theater Fonds weer bedragen voor het afgeven van aanvullende garanties. In 2014-2015 staat het fonds aanvullend garant voor 50.000 euro bij de musicalklassieker ‘Heerlijk duurt het Langst’ van Annie MG Schmidt en Harry Bannink van DommelGraaf & Cornelissen Entertainment en voor 30.000 euro bij Theatergroep Orkater met de familievoorstelling ‘De terugkeer van Hans en Grietje’.

Naast deze financiële bijdragen aan theatervoorstellingen zet het Nationaal Theater Fonds zich ook in voor een sterkere uitstraling van de theaterwereld in de regio. Om dit te bereiken voeren wij momenteel gesprekken met het Ministerie van OCW en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Nationaal Theater Fonds verwacht hierover binnenkort meer te kunnen meedelen.

Al met al een mooi resultaat; het Nationaal Theater Fonds stelde vanaf de oprichting 130.000 euro ter beschikking aan garanties en keerde 50.000 euro daadwerkelijk uit!

Om zoveel mogelijk van de ontvangen donaties ten goede te laten komen aan de theaterwereld, streeft het Nationaal Theater Fonds ernaar de kosten van de werkorganisatie zo laag mogelijk te houden. Deze bedroegen vanaf de oprichting tot en met eind 2013, exclusief opstartkosten, 25.000 euro. Dit is mede mogelijk dankzij een actief bestuur dat onbezoldigd werkt. Ten behoeve van de oprichtingskosten hebben we € 31.000 aan geoormerkte giften ontvangen.

Het aantal aanvragen dat het Nationaal Theater Fonds ontving verdubbelde in anderhalf jaar tijd van zes naar twaalf. De aanvragen komen zowel uit de gesubsidieerde als uit de vrije sector.

Al met al is het Nationaal Theater Fonds een belangrijke speler op de markt geworden en blijven wij ons inzetten voor een gevarieerd grootschalig theateraanbod in de regio, mede dankzij de bijdragen van alle donateurs, groot en klein. Onze dank is groot.